Legenda:

Předběžné organizační rozdělení pro lepší orientaci, neboli pomáhá řešit otázku: Koho, že mám kontaktovat?

zpět

Lidé ve VSJ:

Seznamové označení popis
       

KOORDINÁTOR

 

Jméno/přezdívka

 
       

AKTIVNÍ

 

Jméno/přezdívka

 
     

Oblastní organizátor, neboli kontaktní  oblastní osoba, která se aktivně, pravidelně nebo dlouhodobě podílí na přípravě, zajištění či řízení naplánovaných akcí.

Pozn. Jeli uveden v posledním sloupci subjekt v podobě klubu, sdružení apod. je tato osoba automaticky i zástupcem daného subjektu, který spolupracuje s VSJ.

   

Jméno/přezdívka

  = aktivní odkaz na moto-životopis
   

Jméno/přezdívka

o=  bez moto-životopisu

           

PASIVNÍ

 

Jméno/přezdívka

o= reprezentující osoba VSJ

Využívají výhod      
Reprezentují VSJ          
           
   

Jméno/přezdívka

= osoba, která dobrovolně odešla od VSJ. Datum odchodu je

     

   napsán v posledním sloupci.

 

 

Aktivní osobou se stává ten, kdo se chce aktivně podílet na činnosti spojené s VSJ